REZERWACJA STOLIKÓW


1. Rezerwacja stolików jest płatna 20 zł od osoby przez cały tydzień. Uzyskana kwota jest do wykorzystania na barze (nie obejmuje zamówień z Restauracji Pasja oraz płatności za tory) i jest bezzwrotna.
2. Dokonując jej podają Państwo termin z godziną przybycia, nazwisko, numer kontaktowy oraz liczbę osób.
3. Rezerwacji dokonywać mogą tylko osoby pełnoletnie.
4. Zwrot kosztów rezerwacji jest możliwy jedynie w wypadku odwołania jej do godz. 22:00 poprzedniego dnia jej obowiązywania.
5. Rezerwacji obowiązującej na dzisiejszy wieczór można dokonać najpóźniej do godz. 15:00.
6. Łączenie stolików możliwe jest jedynie po konsultacji z obsługą Kręgielni.
7. Kręgielnia wraz z ochroną lokalu zastrzega sobie prawo do wyproszenia niestosownie zachowujących się gości pomimo opłaconej rezerwacji.

 

GRA SKŁADA SIĘ Z 10 KOLEJEK, a w każdej kolejce można oddać dwa rzuty.
Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów w jednej grze, to 300.
Jeżeli w pierwszym rzucie kolejki zbije się wszystkie kręgle – kolejka jest skończona.

 

STRIKE to 10 kręgli zbitych za pierwszym rzutem (X). Drugi rzut jest niepotrzebny. Gracz przechodzi do następnej kolejki. STRIKE daje 10 punktów plus sumę zbitych kręgli w dwóch następnych rzutach. Rzucenie STRIKU w ostatniej kolejce daje dwa dodatkowe rzuty.

 

SPARE to wszystkie kręgle zbite w jednej kolejce ale w dwóch rzutach kulą (/). SPARE daje 10 punktów plus sumę punktów z kolejnego rzutu. SPARE w ostatniej dziesiątej kolejce daje dodatkowy rzut.

 

MISS ma miejsce wtedy, gdy gracz nie strąca żadnego kręgla.

 

OPEN FRAME jest wtedy, gdy gracz zbija tylko kilka kręgli. Otrzymuje tyle punktów ile strącił kręgli.

 

SPLIT to najtrudniejszy rzut. Ustawienie kręgli w dwóch skrajnych miejscach sprawia, że zbicie ich jest wielkim wyzwaniem.

 

KULE
W kręgielni posiadamy kule o różnym ciężarze i średnicy otworów. Kule ważą - od 5 do 16 funtów (2,72 - 7,20 kg). 1 funt to około 450 gram. Przed przystąpieniem do gry należy dobrać kulę do rozmiaru dłoni, wsuwając dwa środkowe palce i kciuk w trzy otwory.

Pozostałe palce spoczywają na kuli, tak by dłoń przylegała do jej powierzchni.
Wskazówką świadczącą o dobrym doborze kuli są palce wsunięte do drugiej kostki a kciuk wchodzi cały. Kule używane do gry w kręgle, ze względu na ciężar, rozstaw i rozmiar otworów na palce, dzieli się na trzy kategorie: dziecięcą (5-8), damską (9-11) i męską (12-16).

 

KROKI
Wybieramy odpowiednią dla siebie kulę. Chwytamy ją oburącz, trzymając ją przed sobą łokcie mamy przy ciele a biodra i ramiona ustawione prostopadle do celu. Stopy razem, kolana lekko ugięte. Układ kroków dla graczy praworęcznych: prawa, lewa, prawa, lewa. Dla leworęcznych - odwrotnie.

Pierwszy krok jest najkrótszy. W przypadku osób praworęcznych zaczyna się prawą nogą. Zawodnik trzyma kulę przed sobą w odległości 20-30 cm od klatki piersiowej i rozpoczyna zamach do przodu.
Przy drugim kroku kula powinna wykonać wahadłowy ruch w dół.
Krok trzeci odbywa się przy jednoczesnym wahadłowym ruchu kuli w tył. Jednak maksymalne jej wychylenie powinno być poniżej linii ramion.
Ostatni, czwarty krok. Zawodnik wykonuje zamach w przód przy jednoczesnym wypuszczeniu kuli z rąk. Zgranie zamachu z krokami jest kluczem do wykonania płynnego, celnego rzutu.

 

REGULAMIN KRĘGIELNI PLATINIUM


I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane
są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.
2. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty
za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem w Kręgielni Platinium.
3. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą być wyproszone z terenu Kręgielni Platinium.
4. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity ZAKAZ:
- wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
- wnoszenia jedzenia, napojów oraz wszelkich produktów spożywczych,
- przebywania zwierząt,
- wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
5. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom: znajdującym się pod wpływem alkoholu lub nie prawidłowo korzystającym z kręgielni.
6. Teren Kręgielni Platinium jest monitorowany całodobowo, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia
do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kręgielnia Platinium gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.


II. ZASADY KORZYSTANIA Z KRĘGIELNI
1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych oraz zamieszczanych przez pracowników Kręgielni Platinium.
2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem torów należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.
3. W strefie rozbiegu (przy torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
4. Dorośli zobowiązani są do korzystania tylko z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle,
które są do wypożyczenia od obsługi kręgielni . Dozwolona jest gra we własnym obuwiu przeznaczonym
do gry w kręgle. Natomiast DZIECI i MŁODZIEŻ mogą posiadać na zmianę własne, sportowe obuwie na jasnym spodzie.
Zakaz gry w skarpetkach.
5. BEZWZGLĘDNIE ZABRANIA się WCHODZENIA NA TOR !
6. Pracownicy kręgielni upoważnieni są do wyłączenia toru w przypadku nieprawidłowego korzystania z niego
przez użytkowników po 2-krotnym upomnieniu, jednocześnie Kręgielnia Platinium w tym przypadku nie zwraca kosztu gry i nie wznawia działania torów
7. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:
- wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
- dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
- wchodzenia w niewłaściwym obuwiu,
- wchodzenia na tory w miejscach do tego nie przystosowanych,
- spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
- niszczenia wyposażenia oraz urządzeń,
- WNOSZENIA NA TEREN KRĘGIELNI WŁASNYCH NAPOJÓW I ŻYWNOŚCI,
- nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwie.
8. Dzieci do lat 15 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.
9. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 12 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna
na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie Kręgielni Platinium.
10. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z torów.
11. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością
(lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób Kręgielnia Platinium nie ponosi odpowiedzialności.
12. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi kręgielni.
13. W przypadku wystąpienia awarii maszyny, bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.
14. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.


III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY
1. Za zniszczenie, zagubienie elementów wyposażenia kręgielni obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
Zniszczenie: TABLICY – 70zł | LUSTRA – 200 zł | KULI – 140 zł |FIGUR – w zależności od wielkości szkody |
LAMP nad stolikiem – 150 zł.
2. Kręgielnia Platinium nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty
oraz pieniądze.
3. KRĘGIELNIA PLATINIUM NIE ODPOWIADA ZA WYPADKI I OBRAŻENIA SPOWODOWANE NIEPRZESTRZEGANIEM REGULAMINU OBIEKTU, INSTRUKCJI ORAZ POLECEŃ UPOWAŻNIONEGO PERSONELU.

 

IV. REZERWACJA TORÓW BOWLINGOWYCH
1. Rezerwacje na gry w bowling mogą być zgłaszane telefonicznie pod nr 48 674 62 17 lub osobiście po podaniu imienia
i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego.
2. Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach. Klienci zainteresowani przedłużeniem gry na torze zobowiązani
są w przypadku pt | sob do zgłoszenia na barze 30 min przed zakończeniem gry, oczywiście jeśli dany tor będzie wolny. Obsługa nie jest zobowiązana do pilnowania czasu rozgrywek na torach.
3. Rezerwację przyjmowane są na czas pełnej godziny (godzin).
4. Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie - spóźnienie maks. do 15 minut - powoduje zwolnienie rezerwacji i możliwość sprzedaży toru.
5. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji.
6. Kręgielnia Platinium nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych bowlingu.
7. BANDY DLA DZIECI – klienci potrzebujący zabezpieczeń na tor dla dzieci zobowiązani są do zgłoszenia tej informacji obsłudze na początku gry lub w trakcie dokonywania rezerwacji (Kręgielnia posiada 2 komplety band – Obsługa przygotuje tor pod warunkiem dostępności zabezpieczeń).

 

V. REZERWACJA STOLIKÓW
1. Rezerwacja stolików jest płatna 20 zł od osoby. Uzyskana kwota jest do wykorzystania na barze (nie obejmuje zamówień z Restauracji Pasja oraz płatności za tory) i jest bezzwrotna.
2. Dokonując jej podają Państwo termin z godziną przybycia, nazwisko, numer kontaktowy oraz liczbę osób.
3. Rezerwacji dokonywać mogą tylko osoby pełnoletnie.
4. Zwrot kosztów rezerwacji jest możliwy jedynie w wypadku odwołania jej do godz. 22:00 poprzedniego dnia
jej obowiązywania.
5. Rezerwacji obowiązującej na dzisiejszy wieczór można dokonać najpóźniej do godz. 15:00.
6. Łączenie stolików możliwe jest jedynie po konsultacji z obsługą Kręgielni.
7. Kręgielnia wraz z ochroną lokalu zastrzega sobie prawo do wyproszenia niestosownie zachowujących się gości pomimo opłaconej rezerwacji.

 

Podstawowe zasady

 1. Grasz tylko w specjalnym obuwiu - otrzymasz je na barze (dzieci do 18 roku życia mogą mieć obuwie na jasnym spodzie)
 2. Nie rzucaj kulą tylko ją tocz!
 3. Przystępuj do gry mając wolne ręce (napoje, przekąski pozostaw na stole)
 4. Walkę o punkty i o zwycięstwo traktuj jak dobrą zabawę a nie jak wojnę!
 5. Baw się z humorem i bez złości
 6. Stosuj się do zaleceń regulaminu, a zawsze będziesz mile widzianym gościem
 7. Przejawy agresji, niszczenie sprzętu będzie skutkowało wyproszeniem z obiektu.

 

Cennik

Cena za 1h gry na torze bowlingowym (1-8 graczy)

Dzień tygodnia Do 17:00 Po 17:00
Pon – Czw 25 zł 35 zł
Pt 25 zł 59 zł
So 39 zł 59 zł
Nd 49 zł 49 zł

Obuwie do gry * - 2 zł / para
*Obowiązuje dorosłych
** Dzieci – buty na zmianę na jasnym spodzie

 

Rezerwacja torów bowlingowych

 1. Rezerwacje na gry w bowling mogą być zgłaszane telefonicznie pod nr 48 674 62 17 lub osobiście po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego.
 2. Rezerwacji na vouchery z Fitness Platinium dokonujemy tylko i wyłącznie w dniu ich wykorzystania.
 3. Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach. Klienci zainteresowani przedłużeniem gry na torze zobowiązani są w przypadku pt | sob do zgłoszenia na barze 30 min przed zakończeniem gry, oczywiście jeśli dany tor będzie wolny. Obsługa nie jest zobowiązana do pilnowania czasu rozgrywek na torach.
 4. Rezerwację przyjmowane są na czas pełnej godziny (godzin).
 5. Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie  - spóźnienie maks. do 15 minut - powoduje zwolnienie rezerwacji i możliwość sprzedaży toru.
 6. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji.
 7. Kręgielnia Platinium nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych bowlingu.
 8. BANDY DLA DZIECI – klienci potrzebujący zabezpieczeń na tor dla dzieci zobowiązani są do zgłoszenia tej informacji obsłudze na początku gry lub w trakcie dokonywania rezerwacji (Kręgielnia posiada 3 komplety band – Obsługa przygotuje tor pod warunkiem dostępności zabezpieczeń).

 

kontakt